Välkommen till släkten Jervfors webbsidor.

Webbsidor och webbsidor förresten... Just nu är det bara en sida - den du nu läser - men förslag på innehåll mottages tacksamt. Det huvudsakliga syftet var att få tillgång till e-postadresserna, men eftersom webbsidan följde med på köpet så tyckte jag att jag borde skriva något på den.

I en ansökan daterad 1939-02-06 anhåller Einar Johansson och hans hustru Margareta om att "få såsom släktnamn antaga namnet Jervfors". 1939-03-03 bifalles ansökningen av Kungl. Maj:t genom justitiedepartementet. I och med detta är namnbytet för Einar, Margareta och deras dotter Marianne ett faktum.

/ Fredrik Jervfors